صفحه اصلیمشتری خدمات ,خوش آمدید.شما اینجا هستید: انتخاب سرويس کار نمونه1398/09/14ورود به سیستم
کد خبر: 63تاریخ انتشار خبر: 27/09/1397 - 11:50تعداد بازدید: 858

انتخاب سرويس کار نمونه


به منظور تشکر و قدرداني از نمايندگاني که با ما در مسير ارائه خدمات بهتر و شايسته تر به نحو احسن همکاري نموده اند، اقدام به ارزيابي نمايندگان با توجه به معيارهاي ذيل نموده ايم:

رضايت مندي مشتريان

متوسط زمان تعيين وضعيت (نصب/تعمير)

درصد شکايت (وارد) مشتريان نسبت به پذيرش

درصد ارسال sms تائيد وضعيت

عدم ارائه خدمت ( مشکل نماينده)

تشخيص درست خرابي و قطعه

ارسال به موقع کارت گارانتي و فاکتور

داغي (قطعات مستعمل) با درج مشخصات کامل

نقص در اطلاعات مندرج در داغي، کارت و فاکتور

امتياز ويژه تعيين تکليف سه ماهه اماني و اثر بخشي آموزشي

شايان ذکر است با نمايندگاني که در اين ارزيابي که به صورت دوره اي انجام مي شود امتيازات لازم جهت همکاري را نگرفته باشند اقدامات مقتضي صورت مي پذيرد.

در پايان نظرات و انتقادات و پيشنهادات خود را جهت انتخاب سرويسکار نمونه در زير بيان نمائيد.

با تشکر مدير خدمات پس از فروش

 

نفرات برتر ارزيابي سالانه سال 1394 به شرح ذيل مي باشند:
نام و نام خانوادگيشهرستانامتيازجوايزسطح ارزيابي
کيوان مراديکرمانشاه93تورسطح اول
محمد عموييرشت91گوشيسطح اول
رجبعلي قنبري نيابابل90گوشيسطح اول
محمدرضا انتظارييزد99لپ تاپسطح دوم
محمد رحيميقشم97تبلتسطح دوم
محمدتقي سجاديانمرودشت97تبلتسطح دوم
مهدي جامه بزرگهمدان96تبلتسطح دوم
مهدي فتاحياراک96تبلتسطح دوم
رجب آهنگربهانرويان/نور96دوربينسطح سوم
مسعود فاتحيساوه95دوربينسطح سوم
يونس فتحيسرپل ذهاب97دوربينسطح چهارم
عليرضا گل محمديخرمدره96دوربينسطح چهارم
نام و نام خانوادگيشهرستانامتيازجوايزسطح ارزيابي
کيوان مراديکرمانشاه96لپ تاپسطح اول
محمدرضا انتظارييزد95تورسطح اول
محمدتقي سجاديانمرودشت99تبلتسطح دوم
مهدي جامه بزرگهمدان97تبلتسطح دوم
کامران قائم مقاميهشتگرد95تبلتسطح دوم
رضا غفاريبروجرد97دريل شارژيسطح سوم
سعيد سعيديعلي آباد96دريل شارژيسطح سوم
ابراهيم باقريفيروزکوه98دريل شارژيسطح چهارم
محمد صادقيانکلاردشت94دريل شارژيسطح چهارم
نام و نام خانوادگيشهرستانرتبه به پذيرشرتبه به امتيازرتبه کل(نسبت به امتياز و پذيرش)
کيوان مراديکرمانشاه981
محمدرضا انتظارييزد3172
محمدتقي سجاديانمرودشت4523
محمد رحيميقشم22164
رضا پورعليرضوانشهر17335نام:


آدرس پست الکترونیکی:


نظر: *
 

کد امنیتی جدید   
Powered By Sorooshan Co